Sportsbilfestivalen

Tips og veiledning ved banekjøring


Hovedformålet for banekjøring er å ha det gøy, og samtidig å utvikle seg til å bli en bedre fører som skal kunne håndtere eget kjøretøy sikrere. Konkurransekjøring er ikke tillatt. Husk at Veitrafikklovens bestemmelser gjelder for kjøring på bane med gateregistrerte kjøretøy.

Lufttrykket i dekkene øker når dekkene blir varme, derfor kontroller lufttrykket regelmessig for å finne fram til det trykket som passer deg og ditt kjøretøy best. Dersom man bruker vanlige dekk anbefales det å bruke dekk som ikke har mer enn et par millimeter mønsterdybde på tørr asfalt mens det på våt asfalt anbefales å bruke dekk med mye mønsterdybde. Sørg for å peile/kontrollere motorens oljemengde før, under og etter banekjøring. Fyll på om nødvendig.


Kjørekutyme

Forbikjøring er tillatt både på høyre og venstre side. (Kun på venstre side på rettstrekk for gruppe N)  Den som passerer er imidlertid ALLTID hovedansvarlig ved forbikjøring, men den som passeres er PLIKTIG til å bidra med å gjøre forbikjøringen trygg. Vær aktsom og kjør med nødvendig sikkerhetsmargin. Den som blir forbikjørt bør fortrinnsvis kjøre i idealsporet og gå av gassen. Den/de som kjører forbi velger alternativt spor. Det anbefales å slippe forbi raskere biler/førere før sving. Grunnen til det er at å være rask på bane handler om mye mer enn hestekrefter. Det handler om førerkapasitet, vekt, dekk, bremser og riktig sporvalg. Det er med andre ord ikke selvsagt at den som har størst motor er den som kjører fortest.


Det er faktisk ikke uvanlig at de mest effektstinne bilene blir frakjørt av en motorsvakere bil. Det er derimot vanskelig for en motorsvak bil å kjøre forbi en motorsterk bil etter svingen fordi det da ofte går rett fram og da handler om motorstyrke. Altså - Slipp forbi en raskere bil før svingen! Om du blir tatt igjen av en som du egentlig ikke tror er raskere enn deg så slipp ham/henne forbi. Hvis det etter noen runder viser seg at du har rett så vil vedkommende slippe deg forbi igjen. I depotet gjelder gangfart!Kjør med flyt. Sats ikke alt på første runden. Ta det heller litt med ro og forsøk å finne idealsporet. Da kommer farten av seg selv. Husk også at dekkene (især R-dekk) trenger noe tid for å oppnå riktig arbeidstemeratur. Gjør ferdig bremsing og giring før svingen.


Ta pauser!

Det kan være slitsomt å kjøre på bane. Sørg for å få i deg nok væske. Drikk mye vann. Ta en pause når/dersom du blir sliten. Bremsene er det viktigste og mest kritiske elementet på kjøretøyet Samtidig er det også det mest sårbare ved banekjøring fordi ordinære bremser i utgangspunktet ikke er konstruert for de ekstreme påkjenninger som banekjøring medfører. Det som påvirker bremsenes holdbarhet er måten de brukes på. For å hindre at bremsene overopphetes skal man heller bremse steinhardt i en kort periode enn å småbremse/file på bremsene i en lang periode. Brems altså så hardt at det føles feil. Det er også viktig å se over bremsene regelmessig. Bytt bremsevæske minst én gang pr. år og ha helst med deg et ekstra sett bremseklosser på banetreff. Vurder også om du skal kjøpe bremseklosser som tåler mer varme. Hvis du opplever ”fading” dvs. at du må tråkke hardere og hardere på bremsepedalen for å oppnå bremseeffekt, dessuten at pedalen blir lav, så er det tegn på at bremsevæsken er overopphetet. Kjør en runde i rolig tempo for å kjøle bremsene før du kjører inn i depotet. Når man setter fra seg bilen bør man ikke sette på håndbrekket, men sette bilen i gir for å unngå lokal overoppheting av bremseskivene. Avkjøling er viktig. Ikke bare bremsene, men også resten av bilen blir varm. Bruk derfor alltid siste runde til avkjøling dvs. å kjøre en rolig runde før du kjører inn. La om mulig også motoren gå litt på tomgang for å la vann og olje hjelpe til med motoravkjølingen, men pass på at du ikke sitter med foten på bremsen.


Sikkerhet

Vær mentalt forberedt på at det kan skje noe, tenk igjennom situasjonen på forhånd.

Flaggvaktene varsler om eventuelle hendelser på banen. Flaggvakter har radiosamband for å kunne meddele hendelser på banen til hovedposteringen ved påslipp og til ambulansepersonell.  Sørg for at du vet hvor flaggpostvaktene er og følg deres instrukser.

Vær spesielt oppmerksom på at det er strengt forbudt å krysse den hvite linjen ved utkjøring fra depotet og ut på banen.

Skulle det skje at du kjører av banen så styr rett frem! Det er viktig at hjulene peker rett frem hvis du blir tvunget til å kjøre av banen før en sving. Prøver du å svinge er sjansen for å velte stor. Det samme gjelder dersom du kommer utenfor banen. Styr rett frem, senk farten og styr opp på banen igjen dersom farten tillater det. Forsøker du å styre opp med en gang er det stor fare for å få sladd.

Hvis du kjører av banen skal du bli sittende i bilen til banemannskapet har sagt at det er trygt å komme ut! Ikke beveg deg dersom du er skadet. Unntak er dersom det brenner i bilen. Da må du komme deg ut så fort som mulig. Banekjøringen vil bli stoppet og bergingsmannskap og ambulanse vil komme. Andre førere skal ikke stoppe opp, men følge flaggvaktenes ordre og kjøre rolig inn i depotet hvis ikke annet blir signalisert av banemannskapet.


Flaggregler

Flaggregler og hvilke flagg som er i bruk, gjennomgåes på førermøtet:

Gult flagg: Brukes når noe har skjedd. Senk farten ordentlig, vær forberedt på å stoppe. Forbikjøring er forbudt

Grønt flagg: Brukes etter gult flagg og opphever dette. Dvs. når "faren" er over og det igjen er klar bane. Gjelder eventuelt frem til neste gule  flagg

Rødt flagg: Kjøringen avbrytes før tiden. Kjør runden ferdig og inn i depotet

Svart/hvitt flagg (rutefall): Banekjøringsheatet er ferdig. Kjør runden ferdig i rolig tempo for å avkjøle bilen og inn i depotet

Svart flagg: Brukes mot deg som en enkelt fører. Du må kjøre inn i depotet. Banemannskapet vil snakke med deg. Det kan være noe galt med bilen din eller med kjøringen din

Blått flagg: Slipp forbi raskere bil. Du har en bil bak deg som du må slippe forbi


Arrangøren skal ta vare på sikkerheten på banen og har derfor full rett til å nekte adgang til banen for enhver fører som etter gjentatt tilsnakk fortsatt kjører over evne og ikke retter seg etter arrangørens regler for banekjøring.

Betingelser for kjøp Sportsbilfestivalen

 

“Sportsbilfestivalen” eies og drives av Nobodys Perfect AS (Org nr 928 627 306) 


Priser og mva:
Samtlige priser er oppgitt i NOK uten mva. Det er ikke mva på kjøreopplevelser/kjørekurs i Norge.

Betaling:
Betaling gjøres gjennom bestilling av billetter på Hoopla. I tilfelle det er tilgjengelige billetter på arrangementsdagen vil det være mulig å kjøpe via Vipps på banen. Prisen vil varriere i forhold til forhåndskjøp via Hoopla.


Bestilling:
Når et kjøp via Hoopla er gjennomført anses dette som en bindende avtale mellom deg som kunde og Trackday som leverandør.


Avbestilling/endring av bookingtid:
Sportsbilfestivalen booker banedager og bemanning av disse i god tid før arrangementet, og har med dette en bindende avtale med baneeier og mannskap.

Avbestilling/endring må derfor skje minimum 2 mnd. før gjennomføringsdato. Har du booket en opplevelse der gjennomføringsdatoen er innenfor 2 mnd. kan opplevelsen ikke avbestilles.


Værforbehold:

Vi kjører i utgangspunktet uansett vær!

Ved helt ekstreme værforhold vil kjøringen kunne bli stoppet eller avlyst. 


Viktig: Møt opp til avtalt tid dersom ikke annen beskjed er gitt! Vær oppmerksom på at vi av sikkerhetsmessige årsaker er nødt til å ta visse forhåndsregler etter værforholdene. Det betyr at det kan forekomme hastighetsbegrensninger basert på instruktørens vurdering av situasjonen. Begrensninger som følge av sikkerhetsmessige årsaker og/eller værforbehold, gir ingen rett til refusjon eller ombooking.


Kontakt:

post@sportsbilfestivalen.no