Sportsbilfestivalen

Formålet med Kjørekurs er å drive førerutvikling ved at deltakerne skal lære hvordan egen bil oppfører seg og dermed tilføres viktig kompetanse. Det skal på ingen måte være noen form for konkurranse\Frikjøring eller kjøring som setter en selv bilen eller andre i fare.  Og med Nord-Eurpas beste bane liggende idyllisk til utenfor Mo i Rana, er det vanskelig å tenke seg en bedre egnet plass for et slikt arrangement.

Påmelding


Tidligere deltakere vil få tilsendt billettlink på epost. Nye deltakere må registrere seg via skjemaet i linken til høyre.  Etter du har gjort det vil du få tilsendt en link med mer informasjon og billetter til Sportsbilfestivalen ACR.

Info


Grupper


Grønn: Noe eller ingen banekjøring fra før. Krav om hjelm, ikke krav om kjøredress. 


Gul: Noe banekjøring fra før.  Krav om hjelm og kjøredress.


Rød: Mye banekjøring fra før. Krav om hjelm og kjøredress.


Svart: Lisensbil med betalt årslisens


Hver gruppe kjører 20 minutters stint

Kjøretyper

Gruppekjøring

Kjøring med gruppevis instruksjon på banen.


Banegjennomgang

Rolig kjøring for å bli kjent med banen. Det vil stoppes ved et par punkter på banen for å gi nærmere informasjon og tips til førere.


Følgebil

4-5 biler følger ledebilen, etter hver runde legger bilen som har ligget bak ledebilen seg bakerst, slik at alle får ligge direkte bak ledebilen. Det er ikke lov med forbikjøring

Mer informasjon


I det du er påmeldt vil du få tilsendt mer detaljert informasjon om arrangementet; kontaktpersoner på området, rabattkode til hotell, osv. 


Les gjerne mer informasjon om banekjøring på dokumentet vårt.

Program og utvidet informasjon

 og

Før du skal ut og kjøre, må du:

 • Være påmeldt og betalt deltakeravgift (du skal ha fått kvittering fra Hoopla på den aktuelle kjøringen)
 • Ha signert samsvarserklæringen
 • Ha fremvist gyldig førerkort
 • Ha deltatt på førermøte
 • Ha gjennomgått og fått godkjent teknisk kontroll (Sørg for å stille med gode dekk, bremseklosser og bremsevæske. Bilen skal være tømt for alle løse gjenstander før du stiller til teknisk kontroll)


Når alle disse punktene er gjennomført og godkjent, vil du få et klistremerke som plasseres i venstre topp av frontruten. Ingen biler uten dette merket slipper på banen. Fargen på merket avhenger av hvilken gruppe du kjører i.

Hjelm og kjøreklær:

 • Alle i bilen skal ha hjelm under kjøring (Hjelmen skal være godkjent for banebruk, altså ikke sykkelhjelm, slålomhjelm osv.)
 • For klasse R/U er det også påbudt med kjøredress, for N er det påbudt med heldekkende klær (genser og lange bukser)
 • Det er ikke krav om kjøresko, men tenkt godt gjennom skovalget. Plattåsko egner seg best andre plasser enn i bilen.

Kjøring og sikkerhet:

 • Arrangørene forbeholder seg retten til å bortvise deltakere, dersom vi opplever uansvarlig kjøring. 
 • All kjøring skal skje innenfor banereglementet og i henhold til informasjon gitt på førermøte. 
 • Vi holder en god sikkerhetsavstand mellom bilene og forbikjøring skal kun skje på rettstrekninger (gruppe N/U) og bilen foran skal gi tydelig beskjed med blinklys til siden for å slippe forbi. 
 • Ved uhell skal varselblinker benyttes og bli sittende i bilen til du får hjelp. 
 • Ved behov for slep, skal fører selv feste og ta av slepetau på egen bil 
IMG_5593
IMG_5592
IMG_5590
IMG_5589
IMG_5588
IMG_5587
IMG_5572
IMG_5574
IMG_5576
IMG_5578
IMG_5581
IMG_5584
IMG_5568
IMG_5565
IMG_5560
IMG_5562
IMG_5557
IMG_5555
IMG_5543
IMG_5544
IMG_5546
IMG_5549
IMG_5550
IMG_5553
IMG_5541
IMG_5542
IMG_5540
IMG_5534
IMG_5530
IMG_5526
IMG_5501
IMG_5510
IMG_5511
IMG_5517
IMG_5518
IMG_5521
IMG_5449
IMG_5997
IMG_5920
IMG_5994
IMG_5984
IMG_5990
IMG_5982
IMG_5977
IMG_5963
IMG_5964
IMG_5965
IMG_5967
IMG_5976
IMG_5973
IMG_5949
IMG_5943
IMG_5961
IMG_5960
IMG_5955
IMG_5958
IMG_5951
IMG_5950
IMG_5926
IMG_5929
IMG_5935
IMG_5942
IMG_5924
IMG_5923
IMG_5919
IMG_5910
IMG_5909
IMG_5885
IMG_5894
IMG_5896
IMG_5901
IMG_5906
IMG_5908
IMG_5880
IMG_5877
IMG_5871
IMG_5865
IMG_5857
IMG_5855
IMG_5817
IMG_5819
IMG_5820
IMG_5829
IMG_5841
IMG_5842
IMG_5816
IMG_5815
IMG_5808
IMG_5803
IMG_5796
IMG_5792
IMG_5770
IMG_5774
IMG_5772
IMG_5776
IMG_5781
IMG_5785
IMG_5757
IMG_5752
IMG_5750

Utvidet info

Hvor melder jeg meg på, og er det forhåndspåmelding?

Om du ikke har deltatt tidligere må du registrere deg via vårt skjema, så vil du etterhvert (så langt det er ledige plasser) få tilsendt en billettlink. Det vil ikke være mulig med drop-in, og kun biler/førere med gyldig billett får tilgang til pit og bane.

Kan jeg betale med kort?

Nei. All påmelding gjøres i forkant via Hoopla. 


Må jeg stille på førermøte?

Ja, førermøte er obligatorisk for alle som skal kjøre på banen. Her blir det gitt viktig informasjon, og informasjon som av ulike grunner kan være spesiell nettopp denne dagen. Se tidskjema for når førermøte avholdes. 


Hva trenger jeg for å få kjørt på bane med egen bil?

Kjører du i gruppe “Grønn” trenger du kun førerkort, hjelm og heldekkende vanlige klær. Vi anbefaler deg som kjører mye gode kjøresko, kjøredress og hansker for din egen sikkerhet. For gruppe “Gul” og “Rød” er det også krav om kjøredress. Bilen må være godkjent og registrert på skilt. Det er IKKE godkjent med prøveskilt eller forhandlerskilt?


Er det lov å kjøre med prøveskilt på Sportsbilfestivalen?

Nei.


Ikke en gang forhandlerskilt?

Nei. Om du sjekker forsikringsvilkårene på forhandlerskilt, så står det svart på hvitt at de ikke er gyldig på bane.


Gjelder forsikringen på din egen bil ved kjøring på bane?

Hvilke vilkår som er gjeldende må du sjekke i din forsikring. 


Ekstra fører da?

Billetten dekker 1 bil og 1 fører. Du får mulighet til å kjøpe på ekstra fører og engangslisens via billettlinken du får tilsendt. Kjører alle på banen samtidig?

Nei, vi deler inn i ulike grupper; Grønn, Gul og Rød avhenig av erfaring, ferdighetsnivå og hastighet. Sportsbilfestivalen har banemannskap rundt hele banen som til envher tid sørger for at kjøringen foregår ihht. gjeldende reglement og kutyme. Det vil også være egne heat for lisenserte biler i løpet av dagen. 


Er det lov å kjøre forbi overalt på banen?

For gruppe “Grønn” er det kun forbikjøring på rettstrekkene på banen, for gruppe “Gul” og “Ræd” kan det forbikjøres overalt.  Ved forbikjøring har uansett den som kjører forbi det hele og fulle ansvar for at dette foregår på en ryddig og forsvarlig måte. Følg nøye med i speil og vis hensyn til hverandre, dette er like gjeldende på banen som på offentlig vei.


Er det lov å drifte eller sladde på Sportsbilfestivalen?

Nei og nei, på Sportsbilfestivalen er det førerutvikling som gjelder. Det betyr ikke at en fører blir svartflagget hvis man får en sladd i en sving, men hvis kjørestil avviker den kutymen som gjelder på banen vil fører få tilsnakk av banemannskap. 


Er det lov med passasjer i bilen?

Ja, på Sportsbilfestivalen har du lov til å ha passasjer i bilen. Passasjer skal følge samme beklednings- og sikkerhetsretningslinjer som for fører av bilen i den gitte gruppen. Vi følger NBFs krav om minimumhøyde på pasasjer på 150 cm. Passasjer må kjøpe passasjerlisens.


Er det lov med ekstra fører?

Ja, på Sportsbilfestivalen kan en bil ha flere førere. Alle som skal kjøre må gjennomføre førermøte samt bruke gjeldende sikkerhetsbekledning, i tillegg må hver enkelt fører løse lisens.


Kan man leie hjelm og kjøreutstyr på Sportsbilfestivalen?

Nei, dessverre så har vi ikke hjelm og utstyr til utleie.


Overnatting?

Overnatting enten i telt/bobil/campingvogn på banen, eller Clarion Helma i Mo i Rana sentrum. Som deltaker på Sportsbilfestivalen har Clation Helma gleden av å tilby deg gunstige priser på overnatting gjennom hele helgen.